# پرشین_بلاگ
چگونه خرم شده اي ...خونين شهر؟؟شهر من ...شهر ما...شهر خدا....خونين شهر..خرمشهرچگونه فراموش کنم..حماسه مردانت رامردان مرد!آن هنگام که فرشی از ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 4 بازدید